Madeleine Onnela

Advokat

070-492 13 04
madeleine@alteneadvokat.se

Madeleine Onnela studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand. 2010. Madeleine har mångårig och bred erfarenhet då hon har suttit ting vid Södertörns tingsrätt och arbetat såväl på myndighet som advokatbyrå. Madeleine började arbeta på Altene advokatbyrå januari år 2020. Madeleine arbetar huvudsakligen med brottmål, familjerätt och socialrätt.