Nicklas Tulldahl

jur.kand

070-744 89 65
nicklas@alteneadvokat.se

Nicklas tog sin examen på juristprogrammet i Uppsala år 2019 med särskild inriktning på mänskliga rättigheter. Nicklas har även studerat juridik och kriminologi i Dublin, Irland. Parallellt med studierna arbetade Nicklas på Amnesty International och Civil Right Defenders. Mellan år 2019 och 2020 arbetade Nicklas på en juridisk byrå och mellan år 2020 och 2021 var Nicklas tingsnotarie på Södertälje tingsrätt. Vid slutet av år 2021 började Nicklas arbeta på Altene advokatbyrå.

Nicklas åtar sig uppdrag inom alla våra arbetsområden.