Allmänt

Notarius publicus bistår allmänheten med bland annat bevittning av namnteckning och utfärdande av apostille.

Ring oss eller skicka e-post till info@alteneadvokat.se för förfrågan eller tidsbokning.

Om apostille
Vid apostillering kan handling som ska förses med apostille skickas till huvudkontoret i Södertälje via postförsändelse.

Förse kuvertet med följande text:

Altene Advokatbyrå AB
Notarius Publicus
Järnagatan 16
151 73 Södertälje

Läs mer om hur handlingarna skickas in

Skicka med ett brev med uppgift om vart handlingarna kan återsändas med ditt namn och telefonnummer så att vi kan ta kontakt om frågor skulle uppstå.

Som regel återsänds handlingarna samma dag som de mottas. För säkerhets skull ber vi dig ringa på telefon 08-31 01 90 med anledning av att exempelvis sjukdom kan förhindra ett skyndsamt handläggande.

Varje handling som skall förses med apostille måste vara vara försedd med följande.

1. Stämpel i original från utfärdande myndighet av vilken myndighetens namn framgår.
2. namnteckning och namnförtydligande på den tjänsteman som försett handlingen med stämpel samt.
3. tjänstemannens befattning vid myndigheten