Privata uppdrag åtas inom följande rättsområden:

Brottmål (målsägandebiträde, offentlig försvarare samt särskild företrädare för barn)

Familjerätt (vårdnad, boende och umgänge)

Tvångsvård (LVU, LVM, LPT och LRV)