Andreas Hansson

Advokat

070-044 13 41
andreas@alteneadvokat.se

Andreas tog sin examen från juristlinjen i Stockholm år 2007 med särskild inriktning på straffrätt. Andreas har även studerat juridik vid Radboud Universiteit Nijmegen i Nederländerna. Efter studierna var Andreas tingsnotarie på Södertälje tingsrätt mellan år 2007 – 2009.

Efter avslutad tingstjänstgöring har Andreas arbetat inom Kriminalvården som jurist. I januari 2012 påbörjade Andreas sin anställning på Altene advokatbyrå.

Andreas åtar sig uppdrag inom alla våra arbetsområden