Elsa Fagerholm

Advokat

072-021 46 15
elsa@alteneadvokat.se

Elsa tog sin examen från juristlinjen i Lund år 2004 med särskild inriktning på immaterialrätt. Elsa har även studerat juridik vid universiteten i Köpenhamn och i Sheffield, England. Parallellt med studierna arbetade Elsa på en stor affärsjuridisk byrå. Mellan år 2005 till 2012 arbetade Elsa på en humanjuridisk advokatbyrå i Sheffield, England och mellan år 2012-2014 var Elsa tingsnotarie först på kronofogdemyndigheten i Sundbyberg och därefter på Södertörns tingsrätt. Efter avslutad tingstjänstgöring har Elsa arbetat på flera advokatbyråer i Södertälje och i Stockholm samt även drivit egen juridisk verksamhet. I maj 2019 påbörjade Elsa sin anställning på Altene advokatbyrå.

Elsa åtar sig uppdrag inom alla våra arbetsområden.